Beleidsverklaring 2018

Socalim nv streeft naar een zo groot mogelijke veiligheid, gezondheid en welzijn voor elke werknemer. De zorg voor het milieu is hierbij van essentieel belang voor de onderneming. Wij streven naar een positief veiligheidsgedrag en actieve inzet van zowel de gedelegeerd bestuurder als de werknemers en voor een continue verbetering van onze veiligheidsprestaties.

Een belangrijke plaats binnen de bedrijfsvoering van Socalim wordt ingenomen door:

het recht op een veilige en gezonde werkplek;
het voorkomen van onnodige schade aan het milieu bij de uitvoering der  werkzaamheden;
het voorkomen van ongevallen en kwetsuren;
het beheersen van mogelijke risico’s en voorspelbare gevaren;
het creëren van een omgeving waar voorspelbare gevaren op het gebied van arbeidsomstandigheden niet voorkomen;
het treffen van maatregelingen om schadelijke blootstellingen te voorkomen;
het scheppen van arbeidsomstandigheden die bijdragen tot de ontplooiing van de werknemers;
het voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van de opdrachtgevers en de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en verplichtingen.

Deze doelstellingen kunnen bereikt worden door :

het naleven van de regels van het veiligheidssysteem;
het creëren van een veilige werkplek, uitrusting en de te verwerken materialen;
het zich bewust zijn van mogelijke gevaren en de verantwoordelijk nemen tijdens werkzaamheden zonder de veiligheid in het gedrang te brengen;
het signaliseren van gevaarlijke situaties;
het beperken van ongevallen en ongewenste incidenten;
het nemen van effectieve maatregelen bij signalisatie van onveilige handelingen of situaties;
het leveren van een positieve bijdrage aan het bereiken van onze doelstellingen;
het naleven van voorgestelde procedures en het uitbreiden naar een hoger niveau ;
kennisname van het arbeidsreglement, huishoudelijk reglement en introductiebrochure die bij indiensttreding ter beschikking worden gesteld.

De gedelegeerd bestuurder vertrouwt erop dat iedere werknemer zich betrokken zal voelen met de doelstellingen van dit beleid en dat voortdurende gezamenlijke inzet wordt geleverd aan ons gemeenschappelijk doel; bescherming van levens, goederen, milieu en de groei en continuïteit van onze onderneming en van elke medewerker als individueel persoon.

Datum 23/05/18
Nicolas Nulens
gedelegeerd bestuurder