Gebruiksvoorwaarden website Socalim NV

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna opgesomde gebruiksvoorwaarden. Wanneer u onze website gebruikt, gaat u ook uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Onze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Het is dus aangeraden deze regelmatig te raadplegen. De laatste wijzigingen zijn steeds de toepasselijke voorwaarden welke gelden op het ogenblik van elke verbinding.

Inzake de bescherming van de persoonsgegevens kunt u onze privacyverklaring consulteren op onze website.

Alle handelingen betreffende deze website vallen onder en worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Socalim bevoegd.

Deze website behoort toe aan Socalim NV;
Maatschappelijke zetel: Zwaluwenstraat 15 A, 1000 Brussel
Administratieve zetel: Centrum-Zuid 2028, 3530 Houthalen
Ondernemingsnummer 0879.643.906.
Contact: info@socalim.be
Telefoon : 011 54 71 06

Onze website maakt geen gebruik van Cookies.

Al de gegevens op de website van Socalim NV kunnen enkel worden gebruikt en gezien als algemene informatie. Indien deze informatie niet volledig actueel, juist of nauwkeurig is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor (on)rechtstreekse schade die zou ontstaan door het gebruik van deze informatie of door het gebruik van de website zelf.
Indien wij bestanden van derden, hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden ter beschikking stellen via onze website, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor (on)rechtstreekse schade die hieruit kan voortkomen.
Wij behouden ons het recht om de inhoud van onze website op elk ogenblik aan te vullen, te corrigeren en te wijzigen.

De inhoud van en de ter beschikking gestelde informatie op de website behoort tot de exclusieve intellectuele eigendom van Socalim. Alle mogelijke informatie (foto’s, teksten, tekeningen, gegevens, …) is beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften.

Bijgevolg mag hiervan niets gebruikt worden in welke vorm of middel dan ook. Indien wij inbreuken vaststellen, zal dit voor ons een aanleiding geven tot rechtsvervolging.