Veiligheid

Kwaliteit en veiligheid staan centraal binnen Socalim NV. Getuige hiervan is de certificering voor VCA**.
Deze certificering is voor ons een extra drijfveer om voortdurend naar verbetering en vernieuwing te streven om nog beter tegemoet te komen aan de eisen van onze klanten en opdrachtgevers.

Onze maandelijkse toolboxmeetingen zijn hier het voorbeeld van.

Toolboxmeeting Socalim

Toolboxmeeting Socalim


Basisveiligheids-
voorschriften

In functie van het veilig werken en ter ongevallenpreventie worden volgende basisveiligheidsvoorschriften opgefrist en extra opgevolgd:

 • Respecteer de procedures

In het belang van de eigen veiligheid en die van collega’s worden de voorschriften op het terrein strikt en onverkort toegepast.
Vooral de procedures over de vitale 5, werktoelating en de overdracht van nieuw aangelegde netten vormen een topprioriteit.

 • Bezint eer ge begint

Voor de start van de werken is het belangrijk om een laatste risicoanalyse uit te voeren. Ga na of de werken veilig kunnen worden uitgevoerd, rekening houdend met de omstandigheden ter plaatse. Tref bijkomende maatregelen indien nodig.

 • PBM = letsel vermijden

Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zodra er collectieve beschermingsmiddelen worden weggenomen bij onder spanning staande installaties, ook als het enkel over voorbereidende werken of visuele controles gaat. Zo worden restrisico’s geminimaliseerd.

 • Klantgerichtheid heeft zijn grenzen

Het is absoluut onaanvaardbaar om te improviseren en de veiligheidsvoorschriften te negeren omwille van tijdsdruk!

 • Laat geen gevaarlijke toestanden achter!

De veiligheid van klanten en/of voorbijgangers mag nooit in het gedrang komen.
Zorg er dus voor dat je de installatie veilig achter laat na tussenkomst.

 • Meten is weten

Acties

Diefstalpreventie:

Naar aanleiding van een toename in diefstallen van voertuigen en van materialen uit voertuigen worden volgende acties ondernomen:

diefstalpreventie.jpg
 • het elektrisch en/of waardevolle materiaal wordt uit het voertuig verwijderd en op een veilige plaats opgeborgen;
 • het voertuig wordt veilig gestationeerd;
 • tijdens verloven worden risicovoertuigen gestationeerd op het depot te Houthalen;
 • compressoren worden met slot bevestigd aan het voertuig;
 • aanpassing en versteviging van de bestaande sloten van de voertuigen.

Bij deze zijn wij verheugd u te mogen melden dat onze voertuigen naast track and trace ook zijn uitgerust met een antidiefstal alarminstallatie met startonderbreking.  Het detectiesysteem TT via een satelliet wordt automatisch ingeschakeld bij verplaatsing van onze voertuigen zonder dat de motor draait. De satelliet bepaalt de exacte positie van onze voertuigen bij diefstal. De satellietontvanger en -zender in onze voertuigen zorgen ervoor dat het mogelijk is om via de satelliet de exacte positie van onze voertuig te bepalen. TT3 is een autonoom traceersysteem met de mogelijkheid om onze voertuigen te laten blokkeren.


VCA-certificaat

Nederlands.jpg